Fitness/SPA, Abünəlik xidmətləri həlləri

Nova.Net şirkəti abünəlik xidmətləri təklif edən müəssisələri üçün aşağıda göstərilən sistem və avadanlıqlardan ibarət olan kompleks həllər təklif edir

InCard – abünəlik xidmətlərinin idarəetmə proqram kompleksidir.
Abünəlik əsasında xidmət göstərən müəssisələr üçün – fitnes zallar, sağlamlıq mərkəzləri, əyləncə mərkəzləri. InCard CRM üzrə müştərilər bazasını idarəetmək, müxtəlif növ abonementlərin hazırlanması, müştərilərin gəlişlərin və xidmətlərin istifadəsinin nəzarəti, xüsusi təklfilərin hazırlanması və müştərilərə göndərilməsi, müəssisənin işi barəsində hesabatların hazırlanması və işin təhlil edilməsi.
POS-avadanlıq
POS kompyuterlər, POS touch screen monitorlar, kassa və müxtəlif şöbələr üçün printer çekləri – misal üçün, fitnes-də ayrıca masaj və ya SPA şöbəsində reception-da sifariş edilən xidmətlərin məlumatını şöbənin işçisinə çatdırmaq üçün və ya çekin birbaşa yerində çapı üçün.
Barkod skanerlər, kart oxuyucuları (“daimi müştəri” kartların oxunması üçün və buna bənzər). POS kompyuterlər sifarişlərn tez və rahat daxil edilməsini, həmçinin hesabın hazırlanma və çap göndərilməsini təmin edirlər.
Giriş-çıxış nəzarət sistemləri (Access Control)
Həm biometriya göstəriciləri (barmaq izləri, gözün torlu qişası), həm də elektron vasitələri (kartlar, qolbaqlar və s.) əsasında giriş və çıxışa izni vermək və nəzarəti təmin edən avadanlıq. Bundan başqa turniketlər, maqnit və elektron qıfıllar, bütün bu növ avadanlıq müəyyən otaqlara və ya binanın hissələrinə həm işçiləriniz həm də müştəriləriniz üçün daxil olmağın və çıxışın qadağan olunmasını, icazə verilməsini və məhdudlaşdırılmasını təmin edir.
Bunların vasitəsi ilə yalnız yerlər və onlara daxil olmaq və çıxmaq hüquqları deyil, həmçinin buna hansı vaxt həyata keçirilməsini mümkün olduğunu müəyyən edə bilərsiniz.
InCard proqram kompleksi ilə inteqrasiya öz növbədə giriş-çıxışın abonementlərin vaxtı bitəndə və ya başqa şərtlər tətbiq olduqda idarəetmək imkanını verir.
Məlumat və ödəmə köşkləri
Köşklər və xidmətlərin ödəmə terminalları insan faktorunu azaldır, əsasən nağd vəsaitlərin qəbulu və uçotu kimi əməliyyatlarda. Server ilə əlaqə və InCard ilə inteqrasiya keçirilən ödəmələrin dərhal nəzərə alınmasını və müvafiq xidmətin və ya abonementin aktivləşməsini təmin edir. Eyni zaman giriş-çıxış sistemləri ilə inteqrasiya həmin ödəmənin müştəri üçün girişin bərpa olunmasını təmin edir.
Video müşahidə və təhlükəsizlik sistemləri
Videoizləmə, qorunma siqnalvermə və başqa təhlükəsizlik avadanlığı işçilərə, kassa əməliyyatlarına, və başqa şöbələrə nəzarət etməyi, eyni zaman təhlükəsiz işi təmin edir.
Qeydiyyatın (yazılışın) aparılması quraşdırılan yaddaş qurğularından istənilən hadisənin bir daha baxmaq imkanı verir. Eyni zaman xüsusi proqram təminatı lazım olan hadisəni video yazıların arasında tez tapılmasına kömək edir.